Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY VÌ NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN.

Những điều khoản sử dụng này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản” này) có hiệu lực giữa GarenaMobile.com (“GM”) và bên thực thi Thỏa thuận (“Bạn”). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi.

1. Tính đủ điều kiện

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi: (i) rằng bạn từ mười tám (12) tuổi trở lên; (ii) rằng trước đây bạn chưa bị đình chỉ hoặc bị xóa khỏi Trang web và (iii) việc sử dụng Trang web của bạn tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành.

2. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRỪ KHI ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, GARENAMOBILE.COM KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY HÌNH THỨC NÀO KHÁC, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG CHƠI GAME, TÍNH PHÙ HỢP CỦA TRANG BỊ VỚI MỘT NHU CẦU SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ TÌNH TRẠNG KHÔNG XÂM PHẠM.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, GARENAMOBILE.COM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG MẤT TÀI KHOẢN CHƠI GAME HAY NHỮNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, DO HẬU QUẢ, LÀM MẪU HAY TRỪNG PHẠT. TỔNG TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA GARENAMOBILE.COM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU HAY TỐ TỤNG NÀO XẢY RA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 1.000.000 (VIỆT NAM ĐỒNG).

4. Trách nhiệm của bạn

Bạn chỉ được phép sử dụng các trình duyệt web thông thường trên máy tính để bàn, máy tính bảng, TV và điện thoại di động để tham khảo thông tin được đăng tải trên website của chúng tôi. Bạn cam kết không can thiệp đến hệ thống máy chủ, mã nguồn và các thành phần khác trên website nhằm mục đích phá hoại tính toàn vẹn của hệ thống, làm gián đoạn truy cập và sai lệch các kết quả của các Vòng Quay May Mắn được công bố trên website.

5. Thông báo về quyền sở hữu.

Nội dung các bài viết, nội dung trên các trang và tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong đó đang là, và sẽ vẫn là tài sản của GarenaMobile.com – Bạn đồng ý không (và không cho phép Bên thứ ba bất kỳ): (a) cấp phép lại, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên Trang web ngoài phạm vi quyền sử dụng được cấp theo Thỏa thuận này; (b) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo dựng tác phẩm phái sinh; (c) sử dụng các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các dấu hiệu nhãn mác phân biệt khác hoặc quyền tác giả bất kỳ hoặc các quyền sở hữu khác gắn liền với Dịch vụ nhằm mục đích bất kỳ mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của GarenaMobile.com; (d) đăng ký, cố gắng đăng ký hoặc giúp đỡ bất cứ ai khác đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn mác phân biệt khác, bản quyền hoặc quyền sở hữu bất kỳ khác gắn liền với GarenaMobile.com.

6. Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:

  • Gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng khác;
  • Vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật;
  • Gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra;
  • Ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi.

7. Những thay đổi đối với Điều khoản này

GarenaMobile.com có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Các phiên bản sửa đổi của các Điều khoản này sẽ được đăng lên Trang web này. Trừ khi có quy định khác, bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được đăng lên Trang web này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn sẽ là ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.